Publicerad 20 maj 2020

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar är ersatt av 21:15.

Visa det här daterade cirkuläret

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

Svenska Kommunförbundet (numera Sveriges Kommuner och Regioner) och Trafikförsäkringsföreningen träffade 2005 ett avtal för beräkning av trafikskadeersättning vid skador på kommunala anläggningar förorsakade av oförsäkrade, okända eller utländska motorfordon. Avtalet avser också att ge en rekommendation till kommuner och försäkringsbolag vid reglering av trafikskador
som orsakats av kända fordon. Enligt avtalet ska ersättningsbeloppen indexuppräknas en gång per år.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset