Publicerad 17 januari 2020

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 18:10.

Ändrade belopp i TRAKT T 1 januari 2020

Utifrån ändrade belopp för skattefria traktamenten 1 januari 2020, görs följdändring i kollektivavtalet TRAKT T, beloppsberäkningen.

Detta cirkulär ersätter cirkulär 18:10, bilaga 2.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR