Publicerad 16 augusti 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Viktiga frågor för kommunerna med anledning av nya regler om producentansvar för förpackningar och returpapper

Nya regler om ett förändrat producentansvar för förpackningar och returpapper har antagits 2018 och under våren 2019 har dessa förordningsändringar legat till grund för en Samverkansplattform mellan Avfall Sverige, SKL och FTI och behandlats i en vägledning från Naturvårdsverket.

Reglerna innebär att producenternas insamling av förpackningar och returpapper blir tillståndspliktig och det ställs krav på hur insamlingen ska genomföras. Tillstånd ska meddelas av Naturvårdsverket.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.