Publicerad 10 juni 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Striktare tillämpning av begreppet sjukperiod

Försäkringskassan har utifrån en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (6655-17) ändrat sin tolkning av begreppet sjukperiod i socialförsäkringsbalken, vilket även i vissa fall ändrar bedömningsgrunden för rätten till sjukpenning vid längre sjukfrånvaro.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.