Publicerad 25 mars 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 18:11.

Sotningsindex 2019

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002‑09‑12, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.