Publicerad 25 mars 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 18:11.

Sotningsindex 2019

För kommun som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002‑09‑12, ska nedanstående tabell användas för att fastställa sotningsindex.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset