Publicerad 20 december 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Slutligt utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2019, 2020 och 2021

I cirkulär 19:60 presenteras kommunvisa uppgifter för fastighetsavgiften 2018 samt prognos för åren 2019–2021, för användning i budget och bokslut. Förra prognosen för fastighetsavgiften presenterades i cirkulär 18:67.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset