Publicerad 26 april 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Preliminär kostnadsutjämning och LSS för 2020

SKL har gjort en preliminär beräkning av 2020 års kostnadsutjämning med hjälp av uppdaterat underlag från Statistiska centralbyrån. Prognosen gäller nuvarande kostnadsutjämningssystem, inte det föreslagna systemet som är ute på remiss för närvarande.

Cirkuläret innehåller även en reviderad LSS-utjämning för 2019 samt en preliminär LSS-utjämning för 2020, som baseras på 2018 års ekonomiska utfall för de flesta kommuner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.