Publicerad 19 december 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelser om ändrade villkor för avgiftsbestämd ålderspension med anledning av förlängt arbetsliv

Den 6 december 2019 undertecknade parterna de tre förhandlingsprotokollen ”Överenskommelse om ändring i KAP-KL med anledning av förlängt arbetsliv”, ”Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL med anledning av förlängt arbetsliv m.m.” samt ”Överenskommelse om ändringar i PFA98 och PFA01 med anledning av förlängt arbetsliv”. De tre överenskommelserna finns bilagda till detta cirkulär.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.