Publicerad 19 december 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelser om ändrade villkor för avgiftsbestämd ålderspension med anledning av förlängt arbetsliv

Den 6 december 2019 undertecknade parterna de tre förhandlingsprotokollen ”Överenskommelse om ändring i KAP-KL med anledning av förlängt arbetsliv”, ”Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL med anledning av förlängt arbetsliv m.m.” samt ”Överenskommelse om ändringar i PFA98 och PFA01 med anledning av förlängt arbetsliv”. De tre överenskommelserna finns bilagda till detta cirkulär.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset