Publicerad 27 mars 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 Anslutningsvillkor m.m. (2019-03-21)

Den 21 mars 2019 undertecknade parterna ”Överenskommelse om ändringar i avgiftsbestämd kollektivavtalad pension (AKAP-KL) bilaga 7 anslutningsvillkor m.m.”

Överenskommelsen innebär i huvudsak ändringar i de anslutningsvillkor som gäller för de försäkringsgivare som är anslutna till den kommunala sektorn. Lydelsen i anslutningsvillkorens punkter 6.5 och 6.10 har ändrats. Anslutningsvillkoren har även tillförts en ny punkt 14.2. Härutöver har ”Arbetsgivarförbundet Pacta”, med anledning av förbundets namnändring, ersatts med ”Arbetsgivarförbundet Sobona”.

Parterna är överens om att ändringarna börjar gälla från och med den 1 januari 2020.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.