Publicerad 16 december 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Omsorgsprisindex (OPI)

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI). Publiceringen ska normalt ske i december månad. Observera att i år är OPI 2020 enbart preliminärt tills ett nytt löneavtal finns på plats.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.