Publicerad 16 december 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Omsorgsprisindex (OPI)

Enligt tidigare beslut i SKR:s styrelse ska förbundets kansli fortlöpande ta fram och publicera ett omsorgsprisindex (OPI). Publiceringen ska normalt ske i december månad. Observera att i år är OPI 2020 enbart preliminärt tills ett nytt löneavtal finns på plats.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset