Publicerad 26 juni 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Ny lag om tobak och liknande produkter

Riksdagen har antagit en ny lag (SFS 2018:2088) om tobak och liknande produkter. Flertalet regler börjar gälla 1 juli 2019.

Lagen innehåller bland annat nya bestämmelser om rökfria miljöer. Flera av dessa berör kommunala och regionala verksamhetsutövare (lokaler för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, park- respektive idrottsförvaltning liksom skolor).

För tillsynen av de rökfria miljöerna ansvarar kommunerna. Försäljning av tobak blir tillståndspliktig och försäljning av e-cigaretter fortsätter vara anmälningspliktig. Tillstånd och anmälningar hanteras av kommunerna. Kommunerna får ta ut avgifter för viss verksamhet och meddela vissa beslut inom sin tillsyn.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram det här cirkuläret för att informera sina medlemmar om de nya reglerna. Cirkuläret är framförallt inriktat på tillsynsmyndighetens verksamhet och innehåller underlag till taxa och delegationsordning som kan användas för lokala anpassningar.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset