Publicerad 10 december 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Kompletterande information i anledning av höjd avgångsålder i lagen om anställningsskydd, LAS fr.o.m. den 1 januari 2020

Från och med den 1 januari 2020 höjs avgångsåldern i LAS, i ett första steg, från 67 till 68 år och att möjligheten att genom ett skriftligt meddelande avsluta anställningen vid uppnådd avgångsålder i nuvarande 33 § LAS upphör och ersätts med en möjlighet att säga upp arbetstagare över 68 år utan krav på saklig grund.

I cirkuläret ges kompletterande information till tidigare utskickat cirkulär 19:34

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.