Publicerad 12 juni 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Kammarrättens dom 7173-18 om sjukpenningsgrundad inkomst vid lön under lov

Dom i Kammarrätten gällande sjukpenningsgrundad inkomst för en kommunalt anställd lärare vid återgång i arbete under lov enligt punkt 10 i bilaga M.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset