Publicerad 12 juni 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Kammarrättens dom 7173-18 om sjukpenningsgrundad inkomst vid lön under lov

Dom i Kammarrätten gällande sjukpenningsgrundad inkomst för en kommunalt anställd lärare vid återgång i arbete under lov enligt punkt 10 i bilaga M.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.