Publicerad 1 februari 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Internränta för år 2020

Internräntan föreslås för år 2020 att vara 1,5 procent. Den är oförändrad jämfört med internräntan år 2019. Den föreslagna internräntan bygger på kommunsektorns egna upplåningskostnader.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.