Publicerad 10 december 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2020 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex (KPI)

Statistiska centralbyrån (SCB) har fastställt konsumentprisindex (KPI) med 1980 som basår gällande oktober 2019 till 336,04. KPI för oktober 2018 fastställdes till 330,72. Konsumentprisindex har ökat från oktober 2018 till oktober 2019 med 1,61 procent.

Höjningen fr.o.m. den 1 januari 2020 ska avrundas till två procent (2%) för hyresavtal för lokaler utformade med SKL Kommentus hyreskontraktsmall (art.nr. 271135).

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.