Publicerad 14 juni 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

Sveriges Kommuner och landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade den 16 maj 2019 Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård.

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m.

I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns alla nyheter och ändringar i överenskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor förutom Allmänna bestämmelser. Inga förändringar har gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) 17 i lydelse 2019-01-01.

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset