Publicerad 14 juni 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

Sveriges Kommuner och landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation träffade den 16 maj 2019 Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård.

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m.

I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns alla nyheter och ändringar i överenskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor förutom Allmänna bestämmelser. Inga förändringar har gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) 17 i lydelse 2019-01-01.

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.