Publicerad 19 december 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Höjd tidigaste uttagsålder för allmän pension och införande av riktålder m.m.

Den 16 oktober 2019 fattade riksdagen beslut om att höja åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension (allmän pension) tidigast kan tas ut. Fr o m den 1 januari 2020 höjs åldersgränsen från 61 till 62 års ålder. Riksdagen beslutade också om att fr o m den 1 december 2019 införa ett nytt begrepp i socialförsäkringsbalken (SFB), så kallad riktålder för pension. Båda besluten bygger på förslagen i Pensionsgruppens överenskommelse från december 2017.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.