Publicerad 2 maj 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2019–2022

I detta cirkulär presenterar vi ny skatteunderlagsprognos och ny befolkningsprognos. Det innehåller endast beräkningar för preliminär kostnadsutjämning 2020, reviderad LSS-utjämning 2019 och preliminär LSS-utjämning 2020. Cirkuläret innehåller även sammanvägt prisindex för kommunal verksamhet, preliminära arbetsgivaravgifter 2020 samt nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Jämfört med den prognos vi presenterade i februari (cirkulär 19:6) har vi reviderat upp skatteunderlagets ökningstakt 2019–2020 men justerat ner utvecklingen 2021–2022. Den viktigaste förklaringen är att en större del av den sysselsättningsökning vi förutsåg i förra prognosen redan har inträffat. Vi räknar nu också med lägre lönehöjningar under hela perioden.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.