Publicerad 11 mars 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 18:15.

Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar

Svenska Kommunförbundet (numer Sveriges Kommuner och Landsting) och Trafikförsäkringsföreningen träffade 2005 ett avtal för beräkning av trafikskadeersättning vid skador på kommunala anläggningar förorsakade av oförsäkrade, okända eller utländska motorfordon. Avtalet avser också att ge en rekommendation till kommuner och försäkringsbolag vid reglering av trafikskador som orsakats av kända fordon.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.