Publicerad 16 januari 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Arbetsgivardeklaration på individnivå

Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation vill informera om en lagändring som innebär förändringar vad avser arbetsgivardeklaration. Detta cirkulär innehåller dels en kort information från Skatteverket och dels SKL och Sobonas kommentar gällande arbetsgivarens hantering vid felaktigt inbetald skatt.

Du som arbetsgivare kan inte ändra redovisad och inbetald avdragen skatt och få tillbaka detta belopp från Skatteverket.

Det centrala kollektivavtalet om Korrigering av preliminär lön med mera – Prellön respektive Sobona/KFSs branschavtals likalydande bilagor om Prellön, är inte tillämpligt i skattefrågor. Cirkuläret innehåller råd kring hantering av korrigering och återkrav av små respektive större belopp samt vid fall då överenskommelse om återbetalningsplan inte kan träffas med medarbetaren eller den tidigare medarbetaren.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset