Publicerad 2 april 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Arbetsförmedlingens beslut om semesterersättning

Arbetsförmedlingen fattade den 12 juni 2018 beslut om att inte längre utge stöd till arbetsgivare för kostnader för semestersättning. Arbetsgivare har kunnat få ersättning fram till och med den 2 december 2018. Därefter har ansökningar om delfinansiering av semesterersättning avslagits.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset