Publicerad 5 augusti 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL - utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister, 1 augusti 2019

Den 1 augusti 2019 börjar ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL att gälla. De nya reglerna innebär vissa begränsningar i arbetstagares rätt att vidta eller delta i en stridsåtgärd.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset