Publicerad 5 augusti 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändring i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL - utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister, 1 augusti 2019

Den 1 augusti 2019 börjar ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL att gälla. De nya reglerna innebär vissa begränsningar i arbetstagares rätt att vidta eller delta i en stridsåtgärd.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.