Publicerad 28 mars 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med AkademikerAlliansen

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat 2001-06-15. Parterna träffade den 28 mars 2019 överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet HÖK T i lydelse fr.o.m. 2019-04-01.

Tillägg och ändringar av avtalet HÖK T har skett med anledning av att avtalet från och med 2019-04-01 även ska gälla för arbetstagarorganisationen Fysioterapeuterna.

Fysioterapeuterna har tidigare omfattats av Huvudöverenskommelse OFR Hälso- och Sjukvård. Vidare har Saco-förbundet Trafik och Järnväg upphört som enskild arbetstagarorganisation och istället uppgått i Saco-förbundet SRAT. Avtalet har också tillförts notering om arbetstagarorganisationen Sjöbefälsföreningen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset