Publicerad 28 mars 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – HÖK T – med AkademikerAlliansen

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat 2001-06-15. Parterna träffade den 28 mars 2019 överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet HÖK T i lydelse fr.o.m. 2019-04-01.

Tillägg och ändringar av avtalet HÖK T har skett med anledning av att avtalet från och med 2019-04-01 även ska gälla för arbetstagarorganisationen Fysioterapeuterna.

Fysioterapeuterna har tidigare omfattats av Huvudöverenskommelse OFR Hälso- och Sjukvård. Vidare har Saco-förbundet Trafik och Järnväg upphört som enskild arbetstagarorganisation och istället uppgått i Saco-förbundet SRAT. Avtalet har också tillförts notering om arbetstagarorganisationen Sjöbefälsföreningen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.