Publicerad 29 april 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

AFS 2018:4 - arbetstagare ska använda kanyler med integrerad skyddsfunktion

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4) - arbetstagare ska alltid använda kanyler med integrerad skyddsfunktion.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.