Publicerad 29 april 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

AFS 2018:4 - arbetstagare ska använda kanyler med integrerad skyddsfunktion

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4) - arbetstagare ska alltid använda kanyler med integrerad skyddsfunktion.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset