Publicerad 28 december 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2019

I detta cirkulär presenterar vi:

  • Utfall kostnadsutjämning 2019.
  • Utfall LSS-utjämning 2019.
  • Justerad statsbidragsram 2019–2025.
  • Kommunal fastighetsavgift (endast beräkning här).
    För mer information om fastighetsavgiften se cirkulär 18:67.
  • Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Jämfört med den prognos vi presenterade i cirkulär 18:64 är kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen reviderade med utfallet 2019.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.