Publicerad 28 december 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2019

I detta cirkulär presenterar vi:

  • Utfall kostnadsutjämning 2019.
  • Utfall LSS-utjämning 2019.
  • Justerad statsbidragsram 2019–2025.
  • Kommunal fastighetsavgift (endast beräkning här).
    För mer information om fastighetsavgiften se cirkulär 18:67.
  • Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag.

Jämfört med den prognos vi presenterade i cirkulär 18:64 är kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen reviderade med utfallet 2019.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset