Publicerad 13 november 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Tre pensionsöverenskommelser för individer som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK

Den 31 oktober 2018 enades Sveriges Kommuner och Landsting, Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation samt Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer om följande tre överenskommelser:

  • Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och senare som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK (bilaga),
  • Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om höjd garantinivå för tjänstepension enligt PA-KL (bilaga) samt

Överenskommelse om ändrad lydelse i Överenskommelse om individuell lägstanivå i PA-KL, PAK och LPAK (bilaga).

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.