Publicerad 20 december 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Slutligt utfall av 2017 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 2018, 2019 och 2020

I detta cirkulär presenteras

  • Det slutliga utfallet av förändringen i fastighetsavgift per kommun mellan åren 2016 och 2017
  • En prognos av förändringen av fastighetsavgiften mellan åren 2017 och 2018 som bör användas i 2018 års bokslut
  • En ny prognos av förändringen av fastighetsavgiften mellan åren 2018 och 2019
  • En första prognos av förändringen av fastighetsavgiften mellan åren 2019 och 2020

Prognosen av fastighetsavgiften har gjorts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting. Senaste prognosen för fastighetsavgiften presenterades i cirkulär 17:69.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset