Publicerad 4 oktober 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Sänkt premie för TGL-KL år 2019

KPA Livförsäkring har beslutat att premien för tjänstegrupplivförsäkringen, TGL-KL, för år 2019 ska vara 0,02 procent. Det är med andra ord en sänkning från årets 0,04 procent.

Premien för 2019 ligger från början på 0,14 procent, men efter en premiereduktion på 0,12 procent, som förklaras av uttag av återbäringsmedel, landar den slutliga premien på ovannämnda 0,02 procent.

Arbetsgivarens premie hålls således på en fortsatt låg nivå.

Hantering för nytecknade försäkringstagare ska ske på samma sätt som introducerades fr.o.m. 2016, dvs. de faktureras utan premiereduktion.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.