Publicerad 19 december 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Redovisningsfrågor 2018 och 2019

Som ett stöd för arbetet med bokslut och årsredovisning 2018 och inför redovisningen under år 2019 ges här en sammanfattande information om ett antal aktuella redovisningsfrågor.

 • Ny kommunal redovisningslag 2019
 • Rådet för kommunal redovisning (RKR)
 • Redovisning av kommunalskattens slutavräkningar
 • Kommunal fastighetsavgift
 • Vissa statsbidrag
 • Kommun-Bas
 • RIPS (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld)
 • Personalomkostnadspålägg 2019
 • Internränta
 • Räkenskapssammandraget 2018
 • RUR – Resultatutjämningsreserv
 • Arbetsgivardeklaration på individnivå

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset