Publicerad 15 november 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Plan för återgång i arbete – Lag fr.o.m. 1 juli 2018 om Plan för återgång i arbete

Från och med den 1 juli 2018 är arbetsgivare, enligt 30 kap. 6 § socialförsäkringsbalken (SFB), skyldiga att ta fram en plan för återgång i arbete när en arbetstagare förväntas vara sjuk under en längre tid och därför inte kan arbeta. Planen behöver endast skickas in till Försäkringskassan om de begär det. Arbetsgivaren är skyldig att ta fram en plan, kontinuerligt följa upp planen och revidera den vid behov.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.