Publicerad 23 oktober 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse träffad med samtliga fackliga organisationer om vissa frågor om sommartid/vintertid

I cirkulär 18:32 informerades om att överenskommelse träffats med Vårdförbundet kring vissa frågor om sommartid/vintertid och att diskussioner fördes med övriga fackliga organisationer. Överenskommelsen som träffats med Vårdförbundet innebär att det görs en ändring i förhandlingsöverenskommelsen från 1993, Förhandlingar rörande vissa frågor i samband med sommartid, förhandlingsprotokoll 1993-02-26. Ändringen innebär att arbetstagare som tjänstgör sista natten med sommartid och därigenom arbetar en extra timme, får enkel övertidsersättning för den timmen från och med övergången till normaltid (vintertid) i år.

Nu har motsvarande överenskommelse träffats med samtliga fackliga organisationer.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset