Publicerad 23 oktober 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse träffad med samtliga fackliga organisationer om vissa frågor om sommartid/vintertid

I cirkulär 18:32 informerades om att överenskommelse träffats med Vårdförbundet kring vissa frågor om sommartid/vintertid och att diskussioner fördes med övriga fackliga organisationer. Överenskommelsen som träffats med Vårdförbundet innebär att det görs en ändring i förhandlingsöverenskommelsen från 1993, Förhandlingar rörande vissa frågor i samband med sommartid, förhandlingsprotokoll 1993-02-26. Ändringen innebär att arbetstagare som tjänstgör sista natten med sommartid och därigenom arbetar en extra timme, får enkel övertidsersättning för den timmen från och med övergången till normaltid (vintertid) i år.

Nu har motsvarande överenskommelse träffats med samtliga fackliga organisationer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.