Publicerad 20 december 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om vissa ändringar i Studentmedarbetaravtalet § 9, och Tekniksprånget § 6

SKL och Sobona har med anledning av ändringar i sjuklönelagen angående karensavdrag kommit överens med AkademikerAlliansen och OFR´s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet om att göra nödvändiga följdändringar i Studentmedarbetaravtalet och Tekniksprånget. Detta innebär att det görs ändring i Studentmedarbetaravtalet och ett tillägg av ny bestämmelse Tekniksprånget.

Ändringarna träder i kraft 1 januari 2019.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset