Publicerad 10 juli 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 17 och AB 14) § 28 mom. 7, 9-12.

SKL och Sobona har kommit överens med samtliga motparter om de följdändringar som behöver göras i Allmänna bestämmelser med anledning av överenskommelse om Särskild AGS-KL-förmån samt riksdagens beslut om ändrad beräkning av ersättning vid sjukdom.

Bestämmelsen i § 28 mom. 9 utmönstras ur AB och ersätts av Särskild AGS-KL-förmån från och med 1 juni 2018. Dessa ärenden kommer då att hanteras av AFA Försäkring. Medarbetaren anmäler ärendet till AFA för rätt till förmån, på motsvarande sätt som för övriga försäkringar. Med anledning av detta görs vissa konsekvensändringar i AB. Ändringen innebär att mom. 9 har förändrats, samt att mom. 10 och 11 har fått ny numrering och mom. 12 har utgått. Hantering av Särskild AGS-KL-förmån finns beskriven i Cirkulär 18:9. Ändringarna i AB i denna del gäller från och med den 1 juni 2018.

Ändringar görs också för att anpassa de avtalsmässiga förmånerna i AB vid sjukdom till vad som gäller enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Riksdagen har beslutat att ändra grunden för beräkningen av ersättning vid sjukdom i SFB från 7,5 till 8,0 prisbasbelopp från den 1 juli 2018. Ändringarna i AB i denna del gäller från och med den 1 juli 2018.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.