Publicerad 23 mars 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 12:10.

Överenskommelse om TRAKT T, vilket ersätter TRAKT 04

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarnas Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra, har överenskommelse om TRAKT T träffats. Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår i TRAKT T. Avtalet gäller tills vidare från med 2018-01-01.

I och med överenskommelsen upphör tidigare traktamentsavtal, TRAKT 04, att gälla.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.