Publicerad 23 mars 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 12:10.

Överenskommelse om TRAKT T, vilket ersätter TRAKT 04

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarnas Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra, har överenskommelse om TRAKT T träffats. Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår i TRAKT T. Avtalet gäller tills vidare från med 2018-01-01.

I och med överenskommelsen upphör tidigare traktamentsavtal, TRAKT 04, att gälla.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset