Publicerad 28 februari 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om statistik, SÖK T 18, med bilaga AID

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 23 februari 2018 en överenskommelse om ändringar av Överenskommelse om statistik, SÖK T 18, med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård, Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra. Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m. I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns alla förändringar/nyheter i överenskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor. Nedan följer en sammanfattning av ändringar och tillägg utifrån överenskommelsen.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset