Publicerad 28 februari 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om statistik, SÖK T 18, med bilaga AID

Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 23 februari 2018 en överenskommelse om ändringar av Överenskommelse om statistik, SÖK T 18, med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård, Läkare jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra. Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m. I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns alla förändringar/nyheter i överenskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor. Nedan följer en sammanfattning av ändringar och tillägg utifrån överenskommelsen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.