Publicerad 20 juni 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om landstingens arbete med civilt försvar

SKL har tecknat en överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Överenskommelsen reglerar ersättning, uppgifter och stöd med utgångspunkt i de uppgifter som anges i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset