Publicerad 20 juni 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar

SKL har tecknat en överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommunernas arbete med civilt försvar. Överenskommelsen reglerar ersättning, uppgifter och stöd med utgångspunkt i de uppgifter som anges i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.