Publicerad 9 maj 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Information om överenskommelse om Särskild AGS- KL-förmån som ersätter Allmänna bestämmelser § 28 mom. 9 och överenskommelse om tillägg i Avgiftsbefrielseförsäkringen

I samband med avtalsförhandlingarna 2017 träffades en principöverenskommelse om att utmönstra Allmänna bestämmelser (AB) § 28 mom. 9 avseende sjuklön ur AB och ersätta den med en försäkringslösning i Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL).
SKL och Pacta har nu kommit överens med samtliga motparter om hur försäkringslösningen ska se ut. AGS-KL tillförs en ny förmån, Särskild AGS-KL-förmån. Den motsvarar i stort innehållet i AB § 28 mom. 9 men med vissa anpassningar till försäkringsmiljön.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset