Publicerad 14 december 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

EU-förordning om säkerhetsdetaljer på läkemedelsförpackningar

Detta cirkulär innehåller information om kommissionens delegerade förordning 2016/161/EU, av den 2 oktober 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådet direktiv 2001/83/EG genom fastställande av närmare bestämmelser om de säkerhetsdetaljer som anges på förpackningar för humanläkemedel, som träder i kraft den 9 februari 2019.

Informationen riktar sig till verksamhetschefer, medicinskt ledningsansvariga eller motsvarande, för kommunala verksamheter som köper läkemedel som används i verksamheten.

Kommunens verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård (även elevhälsan) och köper läkemedel (inklusive vacciner) måste innan den 9 februari 2019 säkerställa att alla läkemedel innan de används/delas ut till patienter/brukare/elever hanteras enligt EU-förordningens krav på kontroll av säkerhetsdetaljer och avaktivering.

Cirkuläret innehåller information av vad som krävs av kommunernas verksamheter som omfattas av förordningen och exempel på hur detta kan hanteras.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.