Publicerad 19 oktober 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

I detta cirkulär presenterar vi

  • Ny skatteunderlagsprognos
  • Preliminärt beskattningsutfall oktober
  • Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
  • Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset