Publicerad 19 oktober 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2018-2021

I detta cirkulär presenterar vi

  • Ny skatteunderlagsprognos
  • Preliminärt beskattningsutfall oktober
  • Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
  • Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.