Publicerad 26 januari 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Beslut om kompensation för sänkt tjänstepension

SKL:s styrelse har beslutat att tillse att de pensionärer som fått sänkt kompletteringspension (en del av tjänstepensionen) ska få kompensation under 2018.

De som berörs av kompensationen är främst personer födda 1937 eller tidigare, men även personer födda 1938 till 1957 kan beröras.

Kompensationen innebär att pension tillfälligt utges under år 2018 motsvarande den nivå som gick ut år 2017.

SKL inleder nu även förhandlingar om en ny Pensionsöverenskommelse 02 (PÖK 02) för att hitta en långsiktigt hållbar och förutsägbar lösning för 2019 och framåt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.