Publicerad 29 juni 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker är ersatt av 18:59.

Visa det här daterade cirkuläret

Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker

Bilagd promemoria behandlar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter Smittrisker 2018:4 som träder i kraft 19 november 2018 samt Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.