Publicerad 11 september 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 1995:153.

Åläggande om gångbanerenhållning m.m.

En kommun har rätt att bestämma att ansvaret för viss renhållning och vinterväghållning som kommunen annars skulle svara för ska föras över på fastighetsinnehavarna. Denna möjlighet gäller ifråga om gångbana eller annat utrymme utanför fastigheterna som behövs för gångtrafiken.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.