Publicerad 14 november 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset