Publicerad 7 juli 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet samt AkademikerAlliansen


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.