Publicerad 7 juli 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet samt AkademikerAlliansen


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset