Publicerad 22 maj 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning, BUI T, Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T och Bestämmelser för traineejobb T.


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.