Publicerad 21 april 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 17 – med OFR Allmän Kommunal Verksamhet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR