Publicerad 24 april 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 - Prolongerad - med Svenska Kommunalarbetareförbundet


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR