Publicerad 17 november 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2018 Ersättningar


Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset