Publicerad 16 maj 2017

Cirkulär - viktig information från SKR

Arbetsgivares skyldighet att kontrollera utlännings rätt att arbeta i Sverige 2017-05-16 1 (3) CIRKULÄR


Kontakta oss

Kontaktformulär SKR